KADIN VE MÜZİK

Kadın sanatçılar da diğer kadınlar gibi bir yandan çeşitli sınırlamalar,ikincilleştirmeler vb. İle kuşatılmış, aynı zamanda bu sınırlamaları önemli ölçüde içselletirmişlerdir…

İncele ›

Bir Muhabbet Kuşu

Postmodern göstergeler ışığında ZEKİ MÜREN

Tarih yazımı her ne kadar dönemsel bazı belgelere dayandırılsa da ele alındığı parametreler çerçevesinde yoruma dayalı bir nitelik taşır…

İncele ›