Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu

2 Ekim 1965 tarihinde İstanbul’da doğdu. 1 yıl hazırlık, 6 yıl hazırlayıcı birim, ve 4 yıl da yüksek olmak üzere 11 yıllık bir eğitim sürecinden sonra 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü Mızraplı Ana Sanat Dalı Kanun Bölümünden mezun oldu. Bu süre zarfında Prof. Erol Deran  ile Kanun çalıştı. 1986-1989 yılları arasında İstanbul senfoni Orkestrası Harp sanatçılarından Uğutan Aksel ile Harp çalıştı ve bu tekniği Kanun çalgısına uyguladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Musıki Sanat Dalı, Türk Sanat Musıkisi Alanı’ndan 1988 yılında yüksek Lisansını “Sekiz Parmak Kanun Etüd ve Alıştırmaları” isimli tez konusu ile bitirdi. Yine aynı enstitüde Sanatta Yeterlilik çalışmasını  1994 yılında “3.Selim Döneminin Müzik ve Müzisyenler Açısından İncelenmesi”  isimli konuyla tamamladı.

1987–1988 yılları arasında Kültür Bakanlığı Devlet Türk Müziği Topluluğu  üyeleri arasında yer aldı. 1991 yılında “Lale Hanımlar Topluluğu” ‘nu kurup günümüze kadar çeşitli konserler verdi. 1993’den bu yana her yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde bulunan New England Conservatory’nin davetlisi olarak konservatuvarın Müzikoloji bölümünde “Osmanlı ve Türk Musıkisi” hakkında seminerler verip, “Eurasia Ensemble” ile konserler düzenledi. 1999 yılında Murat Aydemir, Hüseyin Tuncel, Salih Bilgin ve Cengiz Onural ile kurdukları “Cantemir Ensemble” ile ilk konserlerini Borusan Kültür ve Sanat Merkezinde verip, 2000 yılında aynı grupla Yapı Kredi Kültür ve Sanat  Yayınları tarafından Profesör Yalçın Tura’nın çevirisi ile yayınlanan “Kantemiroğlu Edvar” için iki CD kaydetti.

Çeşitli ülkelerdeki sempozyumlarda (MESA, SEM, AMIS, MEHAT vb.) Osmanlı- Türk Müziği tarihi, çalgıları ve icrası üzerine tebliğler verdi. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri Boston şehrinde bulunan Harvard University, Center for Middle East Studies bölümü ve New England Conservatory Müzikoloji ve Müzik Tarihi bölümlerinde “Visiting Scholar” olarak bulundu ve konusu ile ilgili dersleri takip etti. Harvard University’de tarih profesörü  Dr. Cemal Kafadar ile “Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş dönemi ve Fatih dönemine kadar müzik yaşantısı ve müzik çalgılar” üzerine doktoraüstü çalışmasını yaptı.

1986 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı Çalgı Bölümü Mızraplı Sazlar Ana sanat Dalı Kanun bölümünde Kanun Öğretim Üyesi olarak çalıştı ve 1994 yılında Müzikoloji Bölümü Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2001 - 2014 yılları arasında İTÜ Müzikoloji bölümünde bölüm başkanlığını görevini sürdürüp, 2017 yılına kadar Müzikoloji, Tarihsel Müzikoloji, Etnomüzikoloji, Sistematik Müzikoloji, Türk Müzikolojisi, Organoloji alanlarında çeşitli dersler verdi.

1999 yılında İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak kurulan “Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi” program kurucuları arasında yer alıp, 2012 yılından itibaren bu merkezin müdürlüğünü üstlendi ve bu kurumun Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarında ve anabilim dalı başkanlığı ve koordinatörlüğünü yaptığı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programında, Müzikoloji, Etnomüzikoloji ve Organoloji alanlarında çeşitli dersler verdi. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2013 yılları arasında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Müdür yardımcılığını üstlendi. 1997 yılında girdiği sınav ile “Doçent” unvanını alıp, 2005 yılında Profesörlüğe yükseltildi. 2017 yılında Yrd.Doç.Dr. Şeyma Ersoy Çak ile editörlüğünü yaptığı “Kadın ve Müzik” isimli kitap ve önsözünü Prof.Dr.Martin Stokes’un yazdığı “Bir Muhabbet Kuşu - Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren” isimli ikinci kitabı yayınlandı.